SL(6)243 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Gorffennaf 2022

Fe’u gosodwyd ar: 18 Gorffennaf 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF, 162KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/07/2022

Dogfennau