SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Rhagfyr 2022

Mae SL(6)242 yn cymryd lle SL(6)229

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2022

Dogfennau