SL(6)239 – Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Gorffennaf 2022

Fe’u gosodwyd ar: 15 Gorffennaf 2022

Yn dod i rym ar: 5 Awst 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 110KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2022

Dogfennau