SL(6)238 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Gorffennaf 2022

Fe’u gosodwyd ar: 14 Gorffennaf 2022

Yn dod i rym ar: 6 Awst 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF, 122KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/07/2022

Dogfennau