SL(6)233 - Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Rhif 3) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Gorffennaf 2022

Fe’u gosodwyd ar: 6 Gorffennaf 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF, 162KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/07/2022

Dogfennau