NDM8061 Dadl Fer

NDM8061 Sioned Williams (Gorllewin De Cymru)

Pleidleisio yn 16 oed: Rhoi'r offer i bobl ifanc ddeall y byd y maent yn byw ynddo, a sut i'w newid, drwy addysg wleidyddol.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/07/2022