SL(6)231 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Diystyriadau Disgownt ac Anheddau Esempt) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Mehefin 2022

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mehefin 2022

Yn dod i rym ar: 21 Gorffennaf 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Gorffennaf 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 230KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2022

Dogfennau