NDM7979 Dadl Fer

NDM7979 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Ein Cymru ni: creu cenedl bêl-droed flaenllaw

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2022