SL(6)228 - Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 17 Medi 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  4 Gorffennaf 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 136KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Gorffennaf 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2022

Dogfennau