SL(6)222 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 22 Gorffennaf 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Gorffennaf 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (219KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Gorffennaf 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/06/2022

Dogfennau