SL(6)219 - Rheoliadau Addysg (Eithriadau Dros Dro ar gyfer Disgyblion a Phlant Unigol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 15 Mehefin 2022

Fe’u gosodwyd ar: 17 Mehefin 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) i (6)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Gorffennaf 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (108KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2022

Dogfennau