SL(6)217 - Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Rhif 2) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Mehefin 2022

Fe’u gosodwyd ar: 17 Mehefin 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) i (8)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Gorffennaf 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 96KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2022

Dogfennau