SL(6)214 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 14 Mehefin 2022

Fe’u gosodwyd ar: 14 Mehefin 2022

Yn dod i rym: 15 Mehefin 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 119KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2022

Dogfennau