SL(6)212 - Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Mehefin 2022

Fe’u gosodwyd ar: 14 Mehefin 2022

Yn dod i rym ar: 7 Gorffennaf 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 131 KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2022

Dogfennau