SL(6)208 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Cyfyngiadau Fukushima) (Dirymu) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Mai 2022

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mai 2022

Yn dod i rym ar: 29 Mehefin 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Mehefin 2022

Statws Adrodd:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/05/2022

Dogfennau