SL(6)207 - Rheoliadau Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a Chyflasynnau Mwg (Addasu Awdurdodiadau) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 24 Mai 2022

Fe’u gosodwyd ar: 27 Mai 2022

Yn dod i rym ar yn unol â rheoliad 1(3) a (4)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 143KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2022

Angen Penderfyniad: 6 Meh 2022 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau