Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, roedd gan bob pwyllgor y pŵer i benodi cadeirydd dros dro yn absenoldeb ei gadeirydd.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2022