SL(6)205 - Rheoliadau Pontio o'r Ysgol Gynradd i'r Ysgol Uwchradd (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Mai 2022

Fe’u gosodwyd ar: 26 Mai 2022

Yn dod i rym ar: 1 Gorffennaf 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2022

Dogfennau