SL(6)203 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diwygio’r Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 20 Mai 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 24 Mai 2022

Yn dod i rym ar: 14 Mehefin 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF, 204KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/05/2022

Dogfennau