SL(6)202 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 20 Mai 2022

Fe’u gosodwyd ar: 24 Mai 2022

Yn dod i rym ar: 23 Tachwedd 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 140KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/05/2022

Dogfennau