P-06-1282 Dylid creu Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Ben Gwalchmai, ar ôl casglu cyfanswm o 410 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Ar hyn o bryd, mae 2 yn Lloegr ac 1 yn yr Alban, ond dim un yng Nghymru – “gwlad beirdd a chantorion”. Mae diffyg Llyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol Cymru yn fwlch yn ein bywyd diwylliannol, cenedlaethol. Er bod y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn sefydliad rhagorol, nid yw eto’n lle sy’n helpu barddoniaeth i flodeuo. Dim ond Llyfrgell Farddoniaeth bwrpasol all fod yr archif ar gyfer rhywfaint o’n barddoniaeth hynaf, bod yn lle pererindod a thwf i’n beirdd a bod yn sefydliad sy’n pontio ein traddodiadau barddonol dwyieithog.

 

books on bookshelf

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 27/06/2022 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ac o ystyried bod y deisebydd eisoes wedi cyfarfod â Llywodraeth Cymru ac wedi cael gwahoddiad i ddrafftio cynnig ar gyfer y Dirprwy Weinidog, estynnodd yr Aelodau longyfarchiadau i’r deisebydd, mynegwyd eu gwerthfawrogiad o’r angen i gadw a hyrwyddo barddoniaeth Gymraeg, a chytunwyd i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 27/06/2022.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Sir Drefaldwyn
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2022