P-06-1280 Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Azeem Khan, ar ôl casglu cyfanswm o 146 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Rwy’n teimlo y dylai arholiadau yng Nghymru gael eu canslo ar gyfer haf 2022 oherwydd mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar amser addysgu disgyblion i wahanol raddau ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn ysgol. Rwy’n teimlo hefyd pe bai arholiadau yn mynd yn eu blaen y byddai’n cael effaith ddramatig ar iechyd meddwl a gorbryder disgyblion ar adeg lle mae cyfraddau hunanladdiad ymhlith pobl yn eu harddegau ar eu huchaf. Fy marn i a channoedd o ddisgyblion eraill yw y dylid canslo arholiadau disgyblion ar gyfer haf 2022.

 

A student writing.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/06/2022 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ac roedd yn cydnabod yr heriau sylweddol y mae dysgwyr, athrawon a rhieni wedi’u hwynebu yn ystod y pandemig a’r effaith barhaus arnynt. O ystyried bod dysgwyr wedi dechrau sefyll eu harholiadau Safon Uwch ac UG ar 16 Mai 2022, ac yng ngoleuni’r camau lliniarol a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i leddfu rhywfaint o’r pwysau ar ein pobl ifanc, cytunodd yr Aelodau i gau’r ddeiseb a diolchodd i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/06/2022.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/06/2022