Sefydlwyd Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid

Sefydlwyd Fforwm Rhyngseneddol  y Pwyllgorau Cyllid ym mis Mehefin 2022. Mae’n dod â chynrychiolwyr pwyllgorau sy’n craffu ar faterion yn ymwneud â chyllid o Senedd yr Alban a Senedd Cymru (Y Pwyllgor Cyllid) at ei gilydd. Un o ddibenion allweddol y Fforwm yw darparu mecanwaith ar gyfer deialog ar faterion o ddiddordeb a phryder cyffredin mewn perthynas â chyllid cyhoeddus datganoledig. Gellir gwahodd Pwyllgorau Cyllid o ddeddfwrfeydd eraill y DU i fynychu cyfarfodydd lle bo’n briodol.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2022

Dogfennau