SL(6)201 - Rheoliadau Addysg (Dirymu Trefniadau Asesu yn y Cwricwlwm Cenedlaethol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Mai 2022

Fe’u gosodwyd ar: 9 Mai 2022

Yn dod i rym ar: 30 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mai 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/05/2022

Dogfennau