Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2022-23

Ar 21 Mehefin 2022, gosododd Llywodraeth Cymru ei Cyllideb Atodol Gyntaf 2022 i 2023. Mae'r Gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.

 

Wnaeth y Pwyllgor Cyllid ystyried y Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2022-23 yn ei gyfarfod ar 30 Mehefin 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad (PDF, 515KB) Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2022-23 ar 11 Gorffennaf 2022.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 339KB) i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid ar 22 Awst 2022.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/07/2022

Dogfennau