P-06-1275 Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

O dan ystyriaeth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Annwen Hughes, ar ôl casglu cyfanswm o 2,704 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Yn dilyn misoedd o drafodaethau cadarnhaol, tynnodd y Llywodraeth allan o'r cynllun i adeiladu ffordd osgoi Llanbedr, Gwynedd, yn seiliedig ar wybodaeth ddiffygiol eu hadroddiad.

Nid yn unig bydd atal y ffordd osgoi yn andwyol i'r amgylchedd wrth i gannoedd o geir barhau i giwio yn y pentref ond mae'r penderfyniad hefyd yn ergyd anferth i unrhyw obeithion o ddatblygu swyddi safon uchel ar y maes awyr - sef prif obaith yr ardal yma o Feirionnydd o ran rhoi gwaith da i'n pobl leol.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Dwyfor Meirionnydd
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/05/2022