Ymchwiliad i asedau cymunedol

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar asedau cymunedol. (PDF 4.2MB)

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i’r adroddiad (PDF 99KB).

 

Cylch gorchwyl

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

 

>>>> 

>>>A yw’r fframwaith statudol a pholisi presennol yn grymuso cymunedau yng Nghymru i ddatblygu asedau cymunedol;

>>>I ba raddau y mae cynllun Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn hyrwyddo ac yn cefnogi datblygiad effeithiol asedau cymunedol;

>>>Archwilio’r rhwystrau a’r heriau y mae cymunedau yn eu hwynebu wrth gymryd perchnogaeth o asedau sy’n eiddo cyhoeddus neu breifat, gan gynnwys cyllid a gwasanaethau cymorth;

>>>Darganfod pa wersi y gellir eu dysgu o du hwnt i ffiniau Cymru.

<<< 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/05/2022

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau