SL(6)192 - Gorchymyn Llywodraeth Leol (Awdurdodau Perthnasol) (Pwer i Fasnachu) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Ebrill 2022

Fe’u gosodwyd ar: 6 Ebrill 2022

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ebrill 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 137KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/04/2022

Dogfennau