Costau byw

Inquiry5

 

Casglodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig safbwyntiau ar effaith economaidd a gwledig pwysau costau byw. Nod yr ymchwiliad hwn oedd adeiladu ar waith a gynlluniwyd neu a wneir gan bwyllgorau eraill y Senedd ar gostau byw, gan gynnwys tlodi tanwydd, datgarboneiddio tai, dyled ac anghydraddoldebau iechyd meddwl.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen ymgynghori.

 

 

Adroddiad (Gorffennaf 2022):

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Pwysau costau byw ar 28 Gorffennaf 2022 (PDF 1,423KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru – 7 Medi 2023 (PDF 21KB)

 

Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu (PDF 210KB)

 

Cynhaliwyd y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 16 Tachwedd 2022.

 

 

Gwaith dilynol (Tachwedd-Rhagfyr 2022)

Casglodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar yn ystod tymor yr hydref 2022 ar effaith costau byw ar gostau gwneud busnes a'r Warant i Bobl Ifanc.

Ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru am y gwaith hwn ar 20 Rhagfyr 2022 (PDF 164KB). 

Ymateb Llywodraeth Cymru – 24 Ionawr 2023 (PDF 228KB)

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/04/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau