SL(6)190 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 31 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 1 Ebrill 2022

Yn dod i rym ar: 22 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Mai 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2022

Dogfennau