SL(6)189 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr Ôl-raddedig) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 29 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mawrth 2022

Yn dod i rym ar: 6 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ebrill 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 137KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/03/2022

Dogfennau