SL(6)187 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhannu Swydd a Chynorthwywyr Gweithrediaeth) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mawrth 2022

Yn dod i rym: 13 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ebrill 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 137KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Ebrill 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/03/2022

Dogfennau