Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu safbwyntiau ar y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gyfrannu ar gael ar dudalen yr ymgynghoriad.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/03/2022

Ymgynghoriadau