SL(6)184 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaeth Drosiannol) (Prif Weithredwyr) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 25 Mawrth 2022

Yn dod i rym: 5 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ebrill 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 137KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/03/2022

Dogfennau