SL(6)183 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 21 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 22 Mawrth 2022

Yn dod i rym: 30 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ebrill 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF, 141KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2022

Dogfennau