P-06-1261 Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Charles Green, ar ôl casglu cyfanswm o 65 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae cysylltiad band eang da wedi dod yn hanfodol ar gyfer addysg yn yr 21ain ganrif. Dylid ac mae’n rhaid gwneud mwy i sicrhau bod gan ein hysgolion y cysylltiad rhyngrwyd gorau posibl i ddarparu cydraddoldeb i bawb, lle bynnag yng Nghymru mae disgyblion yn byw.

Er i raglen flaenorol (2016-21) Llywodraeth Cymru geisio blaenoriaethu mynediad at fand eang cyflym iawn, mae rhai ysgolion yn parhau i aros am hyn.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Rwy’n galw i’r holl ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru gael cysylltiad gigabeit (rhwymedigaeth gwasanaeth 1000Mbps) gwirioneddol, gan sicrhau na fydd yr un disgybl dan anfantais oherwydd cyflymder band eang gwael yn yr ysgol.

 

person in red shirt wearing black and gray headphones

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 27/06/2022 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd fod y mater yn waith sy’n mynd rhagddo ac nad oes llawer o waith pellach y gallant ei wneud fel Pwyllgor. Cytunodd yr Aelodau i gau’r ddeiseb, a diolch i’r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 25/04/2022.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ceredigion
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2022