SL(6)176 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffurfiau Rhagnodedig) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 8 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 100KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/03/2022

Dogfennau