Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi

Mae’r gwaith o graffu ar bolisi busnes, datblygu economaidd, sgiliau a masnach ryngwladol Llywodraeth Cymru yn dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig. Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu cyffredinol rheolaidd gyda Gweinidog yr Economi i i fodloni'r gofyniad hwn. Mae manylion y sesiynau craffu cyffredinol hyn i'w gweld ar y tudalennau hyn.

 

Bydd y Pwyllgor hefyd yn craffu ar ddarnau penodol o waith o fewn cylch gwaith y Gweinidog, fel Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru neu raglen ddeddfwriaethol. Mae manylion am hyn i'w gweld ar hafan y Pwyllgor.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2023