SL(6)174 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Chyhoeddi Gwybodaeth) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 8 Mawrth 2022

Yn dod i rym: 5 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 335KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Mawrth 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/03/2022

Dogfennau