SL(6)171 - Gorchymyn Pysgodfa Cregyn Gleision a Wystrys Afon Menai (Dwyrain) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 4 Mawrth 2022

Yn dod i rym: 2 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 335KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/03/2022

Dogfennau