SL(6)168 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: Rheoliad 3(8) - 6 Mai 2022

                      Y gweddill - 25 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 138KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 22 Mawrth 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/03/2022

Dogfennau