SL(6)164 - Rheoliadau Llacio'r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 25 Chwefror 2022

Yn dod i rym: 1 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 138KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/02/2022

Dogfennau