SL(6)163 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 25 Chwefror 2022

Yn dod i rym: 28 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 128KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/02/2022

Dogfennau