SL(6)159 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 10 Chwefror 2022

Yn dod i rym: am 4.00 a.m. ar 11 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Chwefror 2022 

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 154KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/02/2022

Dogfennau