SL(6)157 - Rheoliadau Bwyd (Tynnu Cydnabyddiaeth yn Ôl) (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 9 Chwefror 2022

Yn dod i rym ar: 3 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Chwefror 2022 

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 98.5KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2022

Dogfennau