SL(6)156 - Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 9 Chwefror 2022

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Chwefror 2022 

Statws Adrodd: Clir (PDF 103KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2022

Dogfennau