SL(6)155 - Rheoliadau Etholiadau Lleol (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 10 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Chwefror 2022 

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 109KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 8 Mawrth 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/02/2022

Dogfennau