SL(6)154 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 8 Chwefror 2022

Yn dod i rym ar: 7 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Chwefror 2022 

Statws Adrodd: Clir (PDF 103KB)

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/02/2022

Dogfennau