SL(6)150 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 30 Ionawr 2022  

Fe’u gosodwyd ar: 2 Chwefror 2022

Yn dod i rym ar: 24 Chwefror 2022 

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 112KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/02/2022

Dogfennau