SL(6)148 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 26 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 28 Ionawr 2022

Yn dod i rym ar: 23 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 131KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/01/2022

Dogfennau